مجموعه فعالیت های این شرکت را می توان در واحد بازرگانی و فروش و واحد تولید خلاصه کرد.
از آنجایی که شرکت فولاد سدید ماهان نماینده فولاد مبارکه اصفهان در استان کرمان است. در بخش بازرگانی و فروش به ارائه محصولات این کارخانه از ضخامت 15 میلیمتر به صورت عمده و خرده فروشی پرداخته است.

اهم فعالیت های واحد تولید

*  تبدیل کلاف به شیت سالانه حدود 63,000 تن

* تبدیل شیت به تسمه 2,700 تن

* تسمه به صفحه، لچکی و غیره 1,400 تن

* سوراخ کاری ورق

* برش کاری ورق های زاویه دار با دستگاه CNC روزانه 4 تن

* برش کاری بیلت به شمش  تا ضخامت 300 میلیمتر و انواع ورق با دستگاه راسته بر روزانه 10 تن

* ساخت سازه های فلزی و سوله پیچ و مهره ای با ظرفیت سالانه 12,000 تن