واحد فنی و مهندسی

 

در این واحد با استفاده از نیروهای متخصص و بکارگیری نرم افزار های عمومی و تخصصی در بخش طراحی و تهیه نقشه های سازه و خدمات مهندسی تولید سازه های فلزی، راه اندازی شده و در حال ارائه خدمات در بخش های مختلف به واحد تولید و مشتریان شرکت می باشد.

اهم فعالیت های واحد فنی و مهندسی عبارتند از:

بررسی و تهیه نقشه های سازه و ارائه دیتیل های اجرایی

طراحی مدل سه بعدی سازه با استفاده از نرم افزار تخصصی Tekla Structure

تهیه مدل سازه ، بارگزاری ، آنالیز و طراحی انواع سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی با استفاده از نرم افزارهای SAP, SAFE, ETABS

تهیه نقشه های ساخت کارگاهی به همراه گزارشات مربوطه

تهیه نقشه های برش قطعات جهت به جداقل رساندن میزان پرت

تهیه صورت وضعیت ها و مدارک فنی منظم به آن

تهیه مدارک فنی و پروسیجر های لازم

ارائه روش های ساخت بهینه متناسب با هر پروژه

 

واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

مم ترین واحد سازمانی مستقر در کارخانهواحد برنامه ریزی و کنترل کیفیت می باشد.واحد کنترل تولید یا کنترل پروژه بر اساس گزارشات دریافتی روزانه از اجرای تولید نسبت به ارزیابی پیشرفت پروژه و سنجش آن با مقادیر پیش بینی شده اقدام می نماید.

 

واحد کنترل کیفیت QC

تمام اقلام ورودی به کارگاه تحت بررسی چشمی قرار میگیرد (VT) و بر روی اقلامی که نیاز باشد تست های غیر مخرب (DT) صورت میگیرد. به عنوان مثال بر روی ورق ها تست تورق صورت می گیرد و برخی اقلام به صورت تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه های معتبر  (پلی تکنیک و متالوژی رازی) جهت تست مکانیکی و شیمیایی ارسال می شود و در صورت تایید از آزمایشگاه اجازه ساخت داده می شود.